Theo như báo Tuổi Trẻ đã từng đề cập về giá gởi xe mỗi nơi mỗi khác. Hầu như các vị trí gởi xe trên Q1 đều lấy quá giá qui định. đó là điều trở nên bình thường ở Việt Nam vì các qui định chẳng qua ban hành ra là để có chứ không ai thực hiệện. Hay nói cách khác là người đặt ra nó không có trách nhiệm giám sát việc thực thi cũng nhưng bảo vệ quyền lợi của công dân.

Không có gì để bàn cải nếu tôi chỉ ngừng ở đây. Báo Tuổi Trẻ Cười đã nêu ra một điển hình là sau 17:00 là sẽ thu thêm như là một cách gọi là phụ thu. Tuy nhiên, tôi xin bổ sung thêm một trường hợp nữa là SAU MỖI CA LÀM VIỆC CŨNG BỊ THU THÊM. NÓI MỘT CÁCH KHÁC CÓ NGHĨA LÀ THỜI GIAN GỞI XE CHỈ CÓ GIỚI HẠN TRONG 8 GIỜ. NẾU QUÁ 8 GIỜ LÀM VIỆC (MỘT CA TRỰC) SẼ PHẢI THU THÊM.

Sự việc như thế này: Tôi đưa xe vào gởi tại bãi giữ xe kế bên Bệnh Viện Sài Gòn. Việc đầu tiên là người gởi xe sẽ bị thẩm vấn là KHI NÀO LẤY XE. Nếu sau 14:00 hoặc 15:00PM thì xe chiếc xe đó sẽ bị đánh dấu. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là như thế họ sẽ sắp xếp chổ để xe hợp lý sao cho các xe ra sớm có thể lấy xe dễ dàng. Nhưng tôi đã sai lầm. Lúc lấy xe ra tôi trả 2000đ thì người giữ xe không đồng ý, mà phải trả 4000đ. Tôi thắc mắc tại sao xe phía trước trả 2000đ thì được trả lời là tôi đang lấy xe vào ca trực thứ hai nên phải trả gấp đôi. Tức là 4000đ.

Các bạn nghĩ sao về tình huống này !?