Gái gọi thật ra không xa lạ với bất cứ người đàn ông nào ở bất kỳ quốc gia nào. Ở Việt nam cùng không ngọai lệ. Nhưng có mấy ai chính thức nhận được lời quảng cáo qua email chưa? Có thể đếm trên đầu ngón tay nếu bạn ở Việt Nam, có phải không? Tôi cũng không ngọai lệ.

Một bất ngờ đã đến với tôi bắt đầu cách đây vài ngày. Tôi nhận được một email tiếp thị cách tiếp cận gái gọi Việt Nam (Tphố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Cách họat đông này có lẽ không mới nhưng cách để có thể tiếp cận được với lọai gái gọi này thì hòan tòan mới, có lẽ vậy.

Nếu bạn đã là thành viên (đây là cách để giữ chân khách làng chơi, hay là cách thức gì đó tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người) thì bạn sẽ được khuyến mãi giảm giá cho những lần mua vui tiếp theo, thậm chí là không phải trả tiền phòng. Và còn nhận được email hướng dẫn chổ ăn chơi, và còn nhiều nhiều nữa, … Còn nếu bạn chưa là thành viên thì buộc lòng phải có mật mã để khi đó bạn gọi đến thì gái gọi mới đồng ý đi, bằng không bạn sẽ bị từ chối cho dù bạn có nhiều tiền theo như cách tiếp thị của họ.

Cùng lạ thật đấy (!?)