Thời đại thông tin, mọi người đều có cơ hội kết bạn với mọi người trên thế giới thông qua internet, blog, chat, email …hoặc một cách nào đó. Có những người bạn, bạn biết mặt và cũng không ít nhiều người không biết mặt người mà mình đang biết. Và có bao giờ càc bạn tự hỏi người đó mặt mũi như thế nào? Tôi chắc chắn rắng ít nhất một lần bạn đã từng nghĩ như thế.

Hy vọng các bạn đừng bao giờ như trường hợp phía dưới. Hãy chủ động khám phá và đừng ngần ngại.

Image

Image