Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh có nội dung sau đây:

“ Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi sinh một con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rễ của tôi, và tôi tự nhiên trở thành con của con gái của vợ tôi, có nghĩa là con gái của vợ tôi trơr thành mẹ tôi.

Vợ chồng tôi sinh được mọt con trai, vậy cha tôi là anh rễ của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái vợ tôi. 

Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi. Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi alf chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng, vậy tôi là ai?”

Ở đây không có vấn đề loạn luân. Mà là một sự thật vì con gái của vợ tôi (người đàn ông sống ở Philadelphia) là con riêng của bả, chứ không phải là con chung của chúng tôi.

Đây là mối quan hệ zíc zắc thật phức tạp. Tuy nhiên tôi nghĩ ông ta tự tử cũng phải vì không thể hình dung ra mối quan hệ sau này như thế nào nếu như các thế hệ F tiếp theo chào đời. Thôi thà rằng kết thúc ở đây còn hơn.

Còn các bạn nghĩ sao? Và ông ta là ai?