Trên cơ sở các tài liệu đượ̣c công bố chính thức, danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam đã được đưa ra. Giá trị tài sản được tính là tổ̉ng giá trị̣ cổ phiếu sở hữu cá nhân trong các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tính đến hết ngày 29-12-2006. Những giá trị đó không bao gồm bất động sản, tài sản cố định, và các cổ phần mà các doanh nhân này nắm giữ trong những công ty chưa niêm yết. Những người này đang nắm giữ cổ phiếu của các công ty thuộc lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng, nặng lượng, kho vận, công nghệ viễn thông, …

Ngoài ra bạn còn có thể tham khảo người thứ 101 trong danh sách này, đó là …

Hạng Chủ Sở Hữu DN Niêm Yết Mã CK Tài Sản (tỷ đồng)
1 Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT FPT 2.354
2 Lê Quang Tiến – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT FPT 1.706
3 Bùi Quang Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT FPT 1.193
4 Lê Văn Quang – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty CP thuỷ sản Minh Phú MPC 1.146
5 Chu Thị Bình – Phó tổng giám đốc Cty CP thuỷ sản Minh Phú MPC 1.146
6 Hoàng Minh Châu – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT FPT 937,2
7 Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI – Uỷ viên HĐQT Công ty Vĩnh Sơn Sông Hinh – Uỷ viên HĐQT Cty CP xuyên Thái Bình Dương (*) Cty CP Chứng khoán Sài GònCty CP thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông HinhCty CP xuyên Thái Bình dương SSI PAN VSH 909,6
8 Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT FPT 891,6
9 Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE. Thành viên HĐQT STB (*) Cty CP cơ điện lạnh Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín REE STB 887,4
10 Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành KDC. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành NKD (*) Cty CP Kinh ĐôCty CP Kinh Đô Miền Bắc KDC NKD 836,2
11 Nguyễn Xuân Sơn – Thành viên HĐQT Cty CP khoan và dịch vụ dầu khí PVD 798,5
12 Nguyễn Phương Anh – con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo ITA 743,4
13

 

Đang cập nhật (có lẽ là con ông tai to mặt bự nào đó hay không chừng một đại gia ô đù bự nên không thể công bố và gọi là đang cập nhật…)

14 Nguyễn Hồng Nam – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc SSI – em Nguyễn Duy Hưng – thành viên HĐQT Công ty Khoan và dịch vụ Dầu khí PVD (*) Cty CP Chứng khoán Sài Gòn >Cty CP khoan và dịch vụ dầu khí SSI PVD 703,6
15 Đặng Ngọc Lan – vợ ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 677,7
16 Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 619
17 Phan Ngô Tống Hưng – Phó chủ tịch HĐQT Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 589,1
18 Nguyễn Thành Nam – Thành viên HĐQT Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 588,8
19 Trương Thanh Thanh – Phó chủ tịch HĐQT Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 576,8
20 Trương Đình Anh – Thành viên HĐQT Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 568,4
21 Đặng Hồng Anh – thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 558,6
22 Trần Hùng Huy – thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 543,9
23 Nguyễn Điệp Tùng – Thành viên HĐQT Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 527
24 Trần Lệ Nguyên – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty CP Kinh Đô KDC 525,4
25 Hoàng Nam Tiến – Thành viên HĐQT Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 521,6
26 Lê Thị Dịu Minh – thành viên HĐQT Cty CP thuỷ sản Minh Phú MPC 474
27 Bùi Sỹ Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát Cty CP thuỷ sản Minh Phú MPC 473,2
28 Nguyễn Minh Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 466,3
29 Lê Văn Điệp – thành viên HĐQT – Phó giám đốc Tài chính Cty CP thuỷ sản Minh Phú MPC 462,3
30 Nguyễn Thị Kim Thanh – vợ Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo ITA 460,6
31 Trần Mộng Hùng -Chủ tịch Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 450
32 Đặng Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 444,7
33 Hoàng Thị Kim Tuyến – mẹ Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo ITA 416,8
34 Nguyễn Ngọc Hải – Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE, thành viên HĐQT STB (*) Cty CP cơ điện lạnh >Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín REE
+STB
391,7
35 Đặng Thành Tâm – Tổng giám đốc Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo ITA 371,7
36 Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo ITA 371,7
37 Trần Quốc Hoài – Thành viên Ban Kiểm soát Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 360
38 Trần Phú Mỹ – em ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 332,8
39 Trần Đặng Thu Thảo – con ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 305,3
40 Lê Thế Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 282,2
41 Đặng Thị Hồng Phương – Ủy viên HĐQT Cty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh VSH 254
42 Trần Văn Ngọc – Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 247,8
43 Pang Tee Chiang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Thực phẩm Quốc tế IFS 238,5
44 Nguyễn Mạnh Hùng – em ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI 232,4
45 Nguyễn Khắc Thành – Thành viên Ban Kiểm soát Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 231,8
46 Huỳnh Bích Ngọc – Vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 197,9
47 Đặng Thu Thuỷ – vợ ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB ACB 195
48 Vương Ngọc Xiềm – Phó tổng giám đốc KDC, Phó Tổng giám đốc NKD (*) Cty CP Kinh Đô>Công ty Kinh Đô Miền Bắc KDC NKD 192,5
49 Vương Bửu Linh – Phó tổng giám đốc KDC, Phó tổng giám đốc NKD (*) Cty CP Kinh Đô>Công ty Kinh Đô Miền Bắc KDC NKD 192,5
50 Nguyễn Thị Phương – Thành viên Ban Kiểm soát Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 191
51 Huỳnh Quế Hà – Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 187,2
52 Đặng Thị Hoàng Phượng – Ủy viên HĐQT Cty CP Khu Công nghiệp Tân Tạo ITA 185,9
53 Trần Quang Nghị – Ủy viên HĐQT Cty CP phát triển nhà Thủ Đức TDH 179,7
54 Đặng Huỳnh Ức My – con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 166,8
55 Hồ Thị Phương Thảo – con dâu Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín STB 166,4
56 Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình HBC 156,3
57 Nguyễn Thuý Lan – em ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 153,1
58 Nguyễn Thuỳ Hương – em ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 153,1
59 Chu Thị Thanh Hà – Vợ ông Lê Thế Hùng, thành viên Ban Kiểm soát Cty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT FPT 148,8
60 Huỳnh Thanh Thuỷ – Thành viên HĐQT Ngân hàng ACB ACB 143,2
61 Bùi Quang Mẫn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP giấy Viễn Đông VID 117,4
62 Trần Thị Tiến – mẹ ông Trần Quang Nghị – Ủy viên HĐQT Cty CP phát triển nhà Thủ Đức TDH 115,2
63 Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Cty CP Than Núi Béo NBC 111,1
64 Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP phát triển nhà Thủ Đức TDH 103,1
65 Trịnh Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT Cty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh VSH 101,6
66 Phạm Đỗ Quế Hương – con ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 94,1
67 Phạm Đỗ Can Trường – con ông Phạm Trung Cang Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 94,1
68 Lê Viết Hưng – Uỷ viên HĐQT. Cty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình(HBC) HBC 91,2
69 Nguyễn Thị Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Thương mại Thuỷ Sản ICF 85,9
70 Phạm Trung Cang – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 83,8
71 Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc Cty CP giấy Viễn Đông VID 83,7
72 Phạm Đình Kháng – Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT TDH 81,6
73 Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai DCT 81
74 Đỗ Thị Quế Thanh – vợ ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 80,5
75 Huỳnh Tấn Thanh – cha bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 80,4
76 Chu Văn An – Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Cty CP thuỷ sản Minh Phú MPC 79
77 Phan Thị Thanh Tú – Vợ ông Trần Tiến Dũng, Uỷ viên HĐQT Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà SJS 76
78 Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh – con bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 71,9
79 Đinh Thị Hồng Nhung – vợ ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc khối đầu tư và bảo lãnh phát hành Cty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI 71,9
80 Phạm Văn Mẹo – em ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 64,7
81 Lê Nguyệt Ánh – con ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 64,1
82 Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Vợ ông Trịnh Kim Quang, thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 63,5
83 Nguyễn Huỳnh Thanh Trang – con bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 59,5
84 Bùi Văn Nghệ – cổ đông sáng lập Cty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình HBC 58,9
85 Hà Thị Thanh Vân – vợ Nguyễn Hồng Nam – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Cty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI 50,6
86 Nguyễn Vân Hương – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Cty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI 50,2
87 Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính Cty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI 50,2
88 Trần Thị Quý – vợ ông Lương Trọng Diệp, Phó tổng giám đốc PVD PVD 50,1
89 Phan Văn Nguyện – Ủy viên HĐQT Cty CP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh VSH 49,6
90 Nguyễn Duy Hùng – Tổng giám đốc Cty CP Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN VSP 48,2
91 Phan Ngọc Diệp – Tổng giám đốc Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà SJS 47,3
92 Trần Đức Thọ – Phó Tổng giám đốc Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà SJS 46,8
93 Trần Tiến Dũng – Ủy viên HĐQT Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà SJS 46,7
94 Phạm Quốc Thắng – em ông Phạm Đình Kháng, Phó tổng giám đốc Cty CP phát triển nhà Thủ Đức TDH 46,3
95 Trần Hoàng Nghĩa – chồng bà Mai Trúc Giang, Kế toán trưởng Cty CP giấy Viễn Đông VID 45,6
96 Phạm Thị Xuân Tươi – Cổ đông sáng lập Cty CP giấy Viễn Đông VID 45,5
97 Lê Thị Cúc – vợ ông Nguyễn Thanh Toại – Phó tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 45
98 Phạm Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT Cty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI 44,5
99 Vũ Hồng Sự – Kế toán trưởng Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà SJS 44,2
100 Lê Trà My – cổ đông sáng lập Cty CP Xuyên Thái Bình PAN 43,8
101 TÔI – idealsexpress Công ty cổ phần … GKG nhưng vì lượng số “không” nhiều quá trong khi giới hạn về khung nên không tiện liệt kê ở đây. Hihihihihih

 

 

Chú thích:

– Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch của các công ty niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– (*): Nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khác nhau đang niêm yết trên sàn

– (**): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ. Giá trị cổ phiếu được tính theo giá cuối ngày 29/12/2006

Tổng kết :

  • 27 người sở hữu cổ phiếu FPT, với tổng tài sản hơn 12,2 nghìn tỷ đồng
  • 49 người giữ cổ phiếu ACB, đạt 4,7 nghìn tỷ đồng
  • 8 người nắm cổ phiếu MPC, đạt 3,9 nghìn tỷ đồng
  • 35 người giữ cổ phiếu STB, đạt 3,2 nghìn tỷ đồng
  • 16 người giữ cổ phiếu ITA, đạt 2,6 nghìn tỷ đồng
  • 13 người giữ cổ phiếu SSI, đạt 1,94 nghìn tỷ đồng
  • 9 người nắm cổ phiếu KDC và NKD đạt gần 1,9 nghìn tỷ đồng