1. YOUTUBE

Ngay sau khi đã chọn cho mình một video/music clip, các bạn thực hiện các bước sau

Copy đoạn code từ dòng Embed như trong hình sau
youtube.jpg

Code có dạng như sau: <object width=”425″ height=”350″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/y2eZzRUSJJg”></param><param name=”wmode” value=”transparent”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/y2eZzRUSJJg” type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” width=”425″ height=”350″></embed></object>

Chuyển qua phần code (kế bên Visual) trong WordPress để đánh dòng code sau

[ youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AgEmZ39EtFk ] <bỏ khỏang trống nha!>

Thay thế đoạn code in đậm phía trên bằng dòng link lấy từ video/music clip bạn thích (trong trường hợp này của mình là http://www.youtube.com/v/y2eZzRUSJJg)

2. GOOGLE

Tương tự như YouTube, sau khi lấy code và thực hiện tương tự như trên

google.jpg posttoblog.jpg

code.jpg

Thay thế đoạn code in đậm phía trên bằng dòng link lấy từ video/music clip bạn thích (trong trường hợp này của mình là http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5543085919122001921)

Xem clip Tổng Thống Sadam Husan bi treo cổ hoặc Clip uống sữa nguyên chất

Ngoài ra nếu bạc có blog bên BLOGGER, MYSPACE, LIVEJOURNAL, TYPEPAD thí có thể add trực tiếp từ video.google.com theo hướng dẫn bên dưới, đơn giản hơn nhiều

other.jpg