Vượt xa blogger chỉ có 1GB, và đối thủ chính của wordpress.com là typepad phải trả tiền hằng tháng, bây giờ (kể từ ngày 21/01/2008) dung lượng tăng lên 3GB đủ để các bạn có thẻ tải lên thoải mái mà không phải bận tâm.

Và ai đó trước đây có đăng ký1GB  trả tiền hàng tháng thì bây giờ sẽ được tăng lên thành 5GB. Thoải mái thật!