Đây là một câu truyện có thật , mình rất khâm phục người phụ nữ tên Quyên này, và cô là người phụ nữ có một tình yêu chân chính (nghĩa đúng của nó) trong thời đại bây giờ, cái mà trong tình yêu hiện đại luôn gắn chặt với vật chất. Nhưng cô đã không phải là vậy. Thước đo độ bền của tình yêu trong thời hiện đại bây giờ có thể nói là độ̣ … dày của vật chất mà đối phương đem lại.

Đôi đồng nghiệp – vợ chồng Tuấn – Quyên trong tổ ấm của mình  Ảnh: H.A.T.

Cô thật vĩ đại!