Đó là câu ngạn ngữ, khi nghe qua cảm thấy rùng rợn, nhưng thật ra cũng chí lý. Trong tình yêu, nhiều lúc không cần thiết vung đắp cho đầy đủ, … mà cần phải cho nó thiếu, …. như thế sẽ hạnh phúc ……Đó cũng là nội dung trong bào viết trên báo “Tuổi Trẻ”.

Thấy nghĩ nó rất đúng, vì tâm trạng của tác giả rrast đúng với tậm trạng của tôi. Và tôi xin trích câu ngạn ngữ để mọi người cùng suy ngẫm và ý kiến

“TÌNH YÊU NHƯ CON QUÁI VẬT, ĐỂ NÓ ĐÓI THÌ NÓ SỐNG KHỎE, CHO NÓ ĂN NO, NÓ CHẾT NGAY!”

 Rất hay, bạn nghĩ sao?