Tôi là một người thích uống cafe,  gần như là con nghiện đúng nghĩa,  một ngày không uống nhưn con nghiện ma túy thiếu thuốc.  Đây là cái  sai lầm của tôi.

Ơ ̉đây chỉ nêu ra vài ý kiến qua hai gói cafe phía dưới, 1 sản xuất trong nước (17gr), và một của nước ngoài (25gr). Chỉ khác nhau có 8gr nhưng hình dáng hai gói có một sự khác biệt gần như là gấp đôi.

Có thể bạn sẽ nói rằng “bao bì không đại diện cho trọng lượng của nó”. Hoàn toàn chính xác.  Và dưới đây bạn sẽ phải suy nghĩ giống tôi.

Thế đấy, cùng loại ly thủy tinh, bạn cũng dễ dàng thấy, có sự khác biệt gần như gấp đôi giống như bao bì của nó thể hiện.

Tôi không có cân tiểu ly, nên không biết cái nào chính xác. Vấn đề muốn nói là cơ quan quản lý thực phẩm hay cái gì đó ở Việt nam, có sự thật kiểm tra độ chính xác trọng lượng các sản phẩm ghi trên bao bì không, hay là để ho (nhà sản xuất) tự do ghi trọng lượng bao nhiêu tùy thích,  nhưng thật sự lại là trọng lượng kể cả bao bì.

Tôi chỉ muốn mua cái tôi có thể sử dụng được! Thế thôi!