Không thể tưởng tượng nổi thế hệ 9x bây giờ quả là .. phóng khoán. Đây là cách tự sướng hay muốn nổi tiếng đây!

Thế đấy, cha mẹ các em này thấy được sẽ như thế nào nhỉ? No table.