Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao khong thể format USB theo định NTFS?

Chắc chắn là có? Bởi vì đơn giản WinXP mặc địinh không cho phép bạn làm thế, ngoại trừ hai dạng format FAT và FAT 32 thông dụng. Nhưng dù sao bạn vẫn có thể thực hiện nó nếu thực hiện đúng các bước sau:

* Trước hết cắm USB vào cổng USB trên PC ==> Click nút phải chuột ==> My Compủte ==> Manage

* Duyệt đến các ở dĩa bạn sẽ tìm thấy ở USB vừa mới gắn vào.

* Nhấn nút phải chuột vào USB tìm thấy ==> Property

* Chọn tab Policy của hộp thoại vừa mới xuát hiện. .Bạn sẽ thấy hai lựa chọn. Một là “Optimize for quick removal“, hai là “Optimize for performance“. Chọn lựa chọn hai nhé! OK.

Kể từ bây giờ bạn có thẻ format USB theo định dạng NTFS rồi đấy.  Bằng cách nào? Xem hình nhé!