iphone vừa mới được hãng Apply tung ra bán cách đây vài ngày thế mà phầm mềm này đã được tung lên mạng rồi. Ai có iphnoe đời cũ có thẻ đôwnla về cập nhật. Sướng nhe!

http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-4955.20080710.bgt53/iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw

http://www.macrumors.com/c.php?u=http%3A%2F%2Fappldnld.apple.com.edgesuite.net%2Fcontent.info.apple.com%2FiPhone%2F061-4956.20080710.V50OI%2FiPhone1%2C1_2.0_5A347_Restore.ipsw&t=1215819003

http://content.info.apple.com/ProtectedAsset/iPod/osx/bundles/061-4957.20080711.Fr43E/iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (cho ipod 2.0)