Quá tuyệt? boot hiren từ CD là dễ như ăm cơm. Thế còn trên USB thì sao? Theo cách sao nhé

1. Khởi động Hirent 8.0 hoặc mwosi hơn từ CD. Nếu bạn muốn trích xuất file khởi động từ file ISO thì download extract-boot-files.zip, sau đó đọc readme để biết cách thực hiện và chắc chắn bạn có thể bở qua các bước tiếp theo để thực hiện tiếp bước 4.

2. Tìm và chọn Start Mini Windows 98

3. Copy Files từ ổ A:\ (Floppy Drive) sử dụng Explorer tới thư mục C:\USB và khởi đông lại máy tính ở mode windows bình thường hoặc nếu bạn không nhìn thấy ổ đĩa cứng từ mini windows 98 thì bạn cần copy vào 1 đĩa mềm trắng. Click Start > Turn Off > Exit to Dos và gõ vào COPY A:\*.* B:\

Bây giờ lấy đĩa mềm ra khỏi ổ đĩa và khởi động lại máy ở Windows bình thường và đưa đĩa mềm vào ổ và copy tất cả các file vào thư mục C:\USB

4. Download USB Disk Storage Format (34KB)

Chú ý: USB Disk Storage Format Làm việc trên Winxp. Với Windows 98 thì vào My computer, click chuột phải trên USB Drive và chọn Format. Bạn cần đĩa USB dung lượng từ 64MB trở lên.

5. Copy tất cả file từ C:\USB đến ổ đĩa USB. Nhớ rằng không chép chồng file IO.SYS và xóa đi file JO.SYS (không phải IO.SYS nha!)

6. Copy thư mục \BOOTCD và ổ USB của bạn.

7. Test lại ở USB và thành công

Thử đi!