Sau bao nhiêu công sức, tiền bạc đổ vào xây dựng dự án Mash, và công sức quảng bá thế mà sáng nay nhận được mail thông báo đóng cửa mạng xã hội này. Tiếc quá, các nạ ncos nhận được mail như thế chưa. Hy vọng là mail … vịt trời.!