Mình nghĩ có lẽ́ là như vậy! Ai cũng biết Yahoo mail là free, thế mà mình lại nhận được mail kêu gọi kích hoạt để có thể tiếp tục sử dụng mail miễn phí vì Yahoo đã đạt mức tối đa của tài khoản miễn phí. Bằ̀ng không sẽ bị tính tiền hằng tháng. Nghe sao sợ quá!

Mail kêu gọi kích hoạt để giữ lại tài khoản đang sử dụng, bằng không sẽ bị xóa đi.

Mail kêu gọi kích hoạt để giữ lại tài khoản đang sử dụng, bằng không sẽ bị xóa đi.

Thật ra mình nghĩ đây là trò … chơi để hack tài khoản của mình. Đây ây là trò không mới nhưng khá tinh vi và lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tài khoản, để dễ dàng tiến hành âm mưu của họ. Tajisao vậy?

Sự việc như thế này.  Việc biết được nick của bạn là việc không khó, khi đó họ sẽ để lại lời nhắn như thể là quen. Sau đó họ ca ngợi bạn nào là người tốt và may mắn trong cuộc sống. Có lẽ chỉ chờ thế, mail này sẽ được gởi đến cho bạn ngay sau đó.  Thế đấy!

Trả lời có thể sẽ dính bẫy liền. Hy vọng là không phải vậy

Các bạn đã từng nhận được một mail như thế?