Ai cũng biết phó tướng của ông John McCain trong cuộc chạy đua vào nhà trắng là bà Sarah Palin là một phụ nữ đang có nhiều xi can đan. Với hình ảnh sau đây có chúng ta có thể hiểu tại sao ông ta lại chọn bà ta, hiiiiii

Tôi không biết ai đã ghép độc quá, nhưng thật sự rất sinh động

Nếu bạn không ngại hoặc cảm thấy không ghê tởm vơi hình ảnh như thế thì hãy nhấn vào đây xem hình trọn vẹn