AI YẾU TIM, HAY TIM YẾU CẢNH BÁO ĐỪNG XEM. CÓ VẤN ĐỂ GÌ KHONG CHỊU TRÁC NHIỆM NHA!

Trích lại từ một blog khác, kinh dị quá nhưng khong biết có thật không, thôi thì để các bạn bình loạn vậy! sôm một tí nha!

“Hổ dữ còn không ăn thịt con…” thế nhưng có người cha đã tự tay nướng con trai mình… Ko những thế, hắn còn khen thơm và sau đó đã ăn thịt con mình một cách ngon lành… Có thật như vậy không? Xem hình sau sẽ rõ…

http://i3.tinypic.com/vpiywh.jpg

Vâng, hắn đã nướng thịt người, hắn đã ăn thịt người mà ở đây lại nướng chính con mình, ăn thịt chính con mình… Hắn không là người, hắn không bằng loài cầm thú.

Nếu nói không nhìn thấy chắc gì ai đã tin, thật là khủng khiếp!!!