Microsoft đã tốn thời gian 5 năm cho việc phát triển phần mềm Vista được gọi là phần mềm an toàn và có cách tân nhất trong tất cả các HĐH đã được phát triển. Nhưng một người Trung quốc đã tốn chỉ 3 phút để có thể đăng nhập vào Vista hoặc thậm chí tạo một tài khoản nhóm người quản trị mà khong cần biết đến mật mã của người quản trị là gì.

Bạn thật sự đang tò mò? Tôi cũng vậy đó.

Hãy theo chỉ dẫn cách sau để thực hiện nha.

* Trong trường hợp quên mật khẩu nhà quản trị Tôi khuyên các bạn hãy tự thực tập trên máy tính cá nhân của mình, không nên thực hiện trên máy tính không thuộc của mình.

– Khởi động máy bằng đĩa khởi động DVD

– Chọn Repair Your Computer

– Hộp thoại system Recovery Option xuất hiện . Ở đây có 5 lựa chọn

* Startup Repair: Tự động sũa chữa các vấn đề liên quan đến khởi động.

* System Restore: Khôi phục lại cấu hình Windows trở về trạng thái trước khi có vấn đề.

* Windows Complete PC Restore: Khôi phục toàn bộ Windows từ bản dự phòng

* Windows Memory Diagnostic Too: Bộ công cụ kiểm tra bộ nhớ máy tính

* Command Prompt: Không cần phải giải thích nhiều. Đây là lựa chọn cho phần này.

– Gõ mmc.exe ==> Enter.

– Trong hộp thoại Microsoft Management Console, chọn menu File ==> Add / Remove Snap Local Users and Groups bên tay trái màn hình ==> bấm nút Add

– Hộp thoại Choose Target Machine xuất hiện ==> Không làm gì hết mà chỉ cần bấm nút Finish ==> OK

– Nhấn vào Local Users and Group đã được tạo lúc nảy ở cửa sổ bên trái màn hình ==> Nhấm vào User folder ==> Chọn và nhấn nút phải “The target Vista logon Account” bên tay phải

– Đến đây xem như đã xong, vì bạn đã biết phải làm sao rồi. Nút Set Password tuyệt thê. Chọn và thay đổi password. Thế là xong.