Trong Vista Home Premium, sau khi cài đạt, chúng ta chỉ có thể vào tài khoản mặc định (tài khoản nhóm người quản trị) hoặc là vào các tài khoản (nếu đã tạo) khác mà không thể logon bằng tài khoản administrator.

Có một cách để kích hoạt nó, theo thứ tự sau:

  1. Logon vào tài khoản thuộc nhóm quản trị (Administrator group)
  2. Nhấn biểu tượng windows rồi gõ cmd ==> Enter
  3. Gõ user administrator /active:yes ==> enter

Đơn giản lắm? Khởi động lại máy, bạn sẽ thấy biểu tượng administrator.

Để giấu nó đi giống như chưa kích hoạt nó, cũng không khó lắm, chỉ cần thay đổi chữ yes bằng nó trong câu lệnh phía trên. Thê là xong.