Ai cũng biết trong Vista Home Pre không có file secpol.msc vì có sự phân biệt chủng tộc ở đây của Microsoft. Có lẽ ông Bill Gate nghỉ bản Home không cần bảo mật vì đã là Home là đã an toàn rồi.

Ai đó cũng ít nhất một lần hỏi tại sao không thể chuyển sang chế độ logon như trong WinXP là gõ tên người sử dụng rồi gõ luôn mật mã để đăng nhập vào Windows thay vì mặt định chọn tên người sử dụng trong danh sách hiệ̉n thị trên màn hình rồi mới gõ mật mã mới vaò Windows.  Tôi hoàn toàn không thích kiểu đăng nhập như thế. Không biết các bạn ra sao?

Sau thời gian ngâm cứu … trên các diễn đàn việt nam, thì cuối cùng tôi tìm ra câu trả lời trên diễn đàn nước ngoài. Các bước chuyển đổi rất đơn giản là vào Regedite đê thay đổi thông số từ 0 sang 1. Thế là xong.

Làm như thế nào? Trước khi bắt tay vào tôi yêu cầu các bạn thực hiện việc sao lưu regedit, vì chỉ cần sai một ly là đi một dặm ………. cài đặt lại từ dầu Widows nhé.

Nhấn vào biểu tượng Windows ==> regedit, sau đó chọn theo link dưới đây.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DontDisplayLastUserName

Nhấn đúp vào DontDisplayLastUserName bên tay phải rồi thay đổi sô 0 thành sô 1. Thế là xong.

Còn nếu bạn không thấy DontDisplayLastUserName bên tay phải thì tạo nó bằng cách click phải chuột ==> DWORD ==> gõ sô 1 vào ==> OK.

Log out rồi logon bạn sẽ thấy khác liền!

Thử đi nha!