Tạp chí Entertainment Week đã công bố danh sách 50 người đẹp nhất Trung Quốc năm 2008. Trong số đó có những gương mặt nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ như Chương Tử Di, Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh…

1. Chương Tử Di (Zhang Ziyi).
3. Châu Tấn (Zhou Xun).
6. Lý Băng Băng (Li Bing-bing).
8. Triệu Vy (Zhao Wei).
12. Phạm Băng Băng (Fan Bingbing).
13. Tương Văn Lệ (Jiang Wenli).
16. Quế Luân Mỹ (Gui Mei-lun).
17. Trần Khi Trinh (Chen Qizhen).
19. Thang Duy (Tang Wei).
21. Lâm Chí Linh (Lin Chi-ling).
Dưới đây là danh sách 50 người đẹp nhất Trung Quốc
1. Chương Tử Di (Zhang Ziyi)
2. Lương Triều Vỹ (Tony Leung)
3. Châu Tấn (Zhou Xun)
4. Trương Hàm Dữ (Chang Han)
5. Quách Tinh Tinh (Guo Jingjing)
6. Lý Băng Băng (Li Bing-bing)
7. Trương Quốc Lập (Zhang Guoli)
8. Triệu Vy (Zhao Wei)
9. Tôn Hồng Lôi (Sun Honglei)
10. Trương Vũ Quý (Zhang Yu Qi)
11. Tống Đại Vệ (Tong Dawei)
12. Phạm Băng Băng (Fan Bingbing)
13 Tương Văn Lệ (Jiang Wenli)
14. Thành Long (Jackie Chan)
15. Lý Liên Kiệt (Jet Li)
16 .Quế Luân Mỹ (Gui Mei-lun)
17. Trần Khi Trinh (Chen Qizhen)
18. Chân Tử Đan (Yen Dan)
19. Thang Duy (Tang Wei)
20. Trần Dịch Tấn (Eason Chan)
21. Lâm Chí Linh (Lin Chi-ling)
22. Cao Viên Viên (Gao Yuan Yuan)
23. Lưu Đức Hoa (Andy Lau)
24. Triệu Phổ (Zhao Pu)
25. Cát Ưu (Ge You)
26. Trương Mạn Ngọc (Maggie Cheung)
27. Từ Hy Viên (Barbie Hsu)
28. Trần Khôn (Chen Kun)
29. Lưu Diệp (Liu Ye)
30. Lục Nghị (Lu Yi)
31. Trầm Băng (Shen Bing)
32. Lưu Diệc Phi (Liu Yifei)
33. Hàn Canh (Hangeng)
34. Đoạn Dịch Hoành (Yi-hong)
35. Vương Lạc Đan (Wang Luo Dan)
36. Kim Thành Vũ (Kaneshiro Takeshi)
37. Tạ Đình Phong (Nicholas Tse)
38.Thái Quốc Cường (Cai Guoqiang)
39. Mã Vị Đô (Ma Zi Tu)
40. Trương Huyền (Zhang zuan)
41. Tôn Lệ (Sun Li)
42. Vương Bảo Cường (Wang Baoqiang)
43. Viên Tuyền (Yuan Quan)
44. Trần Quốc Khôn (Chan Kwokkwan)
45. Thư Kỳ (Shu Qi)
46. Lý Thần (Li Chen)
47. Ngô Thanh Phong (Wu Qingfeng)
48. Lý Vũ Xuân (Li Yuchun)
49. Bành Lỗi (Peng Lei)
50. Mạc Tiểu Kỳ (Mo Qi)