kà ……….. kà…………… kà………..

Đây là tin hành lang, ông bush xem gái tắm rồi bị ném giầy.

tin này cần phải kiểm chứng lại nha! hihihihihih