Đó là lời khẳng định của Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TP.HCM).

Theo quy định tại điểm 2, mục II, phần A, thông tư 84/2008/TT-BTC về thuế TNCN thì khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền, trong đó bao gồm cả khoản thưởng. Như vậy, trường hợp công ty nơi bạn làm việc thưởng cho nhân viên bằng hình thức một suất đi du lịch thì phải tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Hi hi các công ty biết được chắc chắn sẽ vui lắm nhé. Đỡ bớt một chi phí phải thanh toán, nhưng người lao động thì …..

Tôi thì chập nhận ở nhà còn hơn là phải ….Còn các bạn thì sau?