Sự việc vô tình được 1 phóng viên thu hình cảnh Công An Việt Nam đánh dân trước mặt trưởng công an huyện  Kỳ Anh và các lãnh đạo cấp tỉnh.