Nếu dùng grub cho boot loader, khi đang ở menu chọn lựa hệ điều hành khởi động,  Di chuyển thanh ngang xuống hđh Linux bạn muốn khởi động

Nhấn phím e (viết tắt của edit) khi thanh ngang đang ở ngay dòng kernel (hd…

Di chuyển con trỏ xuống cuối dòng. Thêm vào -s hoặc single hoặc 1
Nhấn phím Enter rồi phím b để khởi động

Sau khi khởi động xong, gõ lệnh

passwd
để thay đổi mật khẩu

Bạn cũng có thể dùng CD1 hoặc một LiveCD nào đó để khởi động hệ thống. Nếu dùng CD1 chọn rescue mode. Nếu dùng LiveCD, cho hệ thống boot lên. Giả sử Linux nằm trên /dev/hda1 (vùng đĩa đầu tiên của ổ cứng đầu tiên). Thực hiện lệnh như dưới

mkdir /temp
mount /dev/hda1 /temp
chroot /temp
passwd

Sau khi đổi password rồi, gõ exit và reboot để khởi động lại hệ thống