WindowBlinds là một trong các phần mềm không thể thiếu với người yêu thích việc trang trí giao diện máy bởi chương trình rất dễ sử dụng. Dưới đây là top 10 giao diện tuyệt vời cho Windows sử dụng WindowBlinds.

1. iLook


2. Babylon Theta

3. Albedo Sun

4. Skies Suite

5. Grizzle

6. 7 Plus

7. Epsilon

8. Alpha OS II suite

9. Cyber Skins

10. Sot Art